Polityka RODO


Ważność zgody na przetwarzanie danych osobowych

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych Atut Małgorzata Czwarno z siedzibą w Warszawie, ul. Lazurowa 14e m.71 NIP: 527 108 24 55 (dalej FitnessAtut). w celu rejestracyjnym, kontaktowym i informacyjnym lub rachunkowym.
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania.

Klauzula informacyjna

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracyjnym, kontaktowym, informacyjnym lub rachunkowym i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

2) Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgoda na newsletter

Zapisując się/Pobierając newsletter wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych FitnessAtut (Administrator danych). Zostałem poinformowany, o tym, że mogę cofnąć zgodę w każdym czasie. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. Zostałem poinformowany, że mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.